ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

დოკუმენტაცია

საუნივერსიტეტო დებულებადოქტორანტურის დებულების დანართი #15 - ავტორეფერატის შესრულების ინსტრუქცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაში
დოქტორანტურის დებულების დანართი #14 - ავტორეფერატის შესრულების ინსტრუქცია
დოქტორანტურის დებულების დანართი #13 - გრანტის გაცემის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #12 - ბიოეთიკის საბჭოს წესდება
დოქტორანტურის დებულების დანართი #11 - სამართლის სკოლის სადისერტაციო ნაშრომის ტექნიკური გაფორმების წესი და შეფასების კრიტერიუმები
დოქტორანტურის დებულების დანართი #10 - მოთხოვნები ნაშრომის გაფორმების მიმართ - APA სტილი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #9 - ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #8 - ბიზნესის და ადმინისტრირების მეცნირებათა სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #7 - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #6 - ხელოვნებია და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #5 - სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #4 - სამართლის სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #3 - კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმები ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაში
დოქტორანტურის დებულების დანართი #2 - კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმები სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში
დოქტორანტურის დებულების დანართი #1 - კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმები
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N8
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება
დოქტორანტურის დებულება
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N1
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N2
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N3
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N4
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N5
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N6
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N7
დიპლომების ფორმები
მართვის დებულება
სწავლების მეთოდების სახელმძღვანელო
არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი
ბიბლიოთეკის დებულება
ინგლისური ენის B2 დონის სერთიფიკატების გამცემი ორგანიზაციების და ქულების ნუსხა
კანცლერის მუშაობის წესი
კრედიტების აღიარების წესი
პროფესიულის დებულება
რესურსებით სარგებლობის წესი
სამეცნიერო ინსტიტუტის დებულება
სასწავლო სამეცნიერო პერსონალის დებულება
სკოლის საქმიანობის წესი
სტუდენტური კლუბების და სერვისების ცენტრის დებულება
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის წესი
ღირსების კოდექსი
შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი
ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქცია


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი